Brannvern ved Skjærhalden Gjestehavn as

Prosedyre i tilfelle brann:

 1. varsle gjestene i båtene
 2. varsle brannvesenet 110
 3. forsøke å slokke med pulverapparater på bryggene
 4. flytte båter for å redusere skadeomfanget – hvis mulig
 5. varsle kontaktperson eller eiere av bryggene – 90 36 84 34

Forhåndsregler mot brann i gjestehavna:

 1. Bruk av åpen ild i båt, ved eller fortøyd til bryggeanlegget eller på brygge er ikke tillatt
 2. Det er påbudt med egnet slokkeutstyr i båten
 3. Forutsetter at de som er i båten kan bruke slokkeutstyr
 4. Det er påbudt med røykvarsler i båten
 5. Forutsetter at gass-/drivstoffslanger og koplinger sjekket
 6. Håndtering av restavfall o.a., vennligst følg gjestehavnas og Hvaler kommunes regler
 7. Forutsetter at hver enkelt fritidsbåteier har beregnet risikoen for brann i egen båt ved å utføre aktiviteter med liten brannfare, og ha egnet slokkeutstyr lett tilgjengelig ombord

For vinterhavn: 

 1. Brannfarlig væske og gass skal ikke lagres i båten
 2. Batterier koples fra
 3. Slokkeutstyr skal være tilgjengelig
 4. Forbudt å benytte elektriske ovner og lignende som permanent varmekilde i vinterhavn

Påbud eller informasjon gitt av ansvarlig for virksomheten, skal følges.

Hvaler 27. april 2011

Del denne siden med andre!

Share on Facebook