Ordensregler inkl kjøps- og salgsvilkårHensikten med ordensreglene i Skjærhalden Gjestehavn er å sikre en felles forståelse av den standard og orden som ønskes.
Reglene skal også ivareta anlegget, slik at det ikke utsettes for unødvendig slitasje på brygger og uteriggere, og at gjestene og andre ikke utsettes for unødvendig støy.

Generelle bestemmelser

• Alle som oppholder seg i havneområdet plikter å følge havnekontorets anvisninger. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.

• Skjærhalden Gjestehavn as er en familiehavn. Det skal være nattero fra kl. 23.00. Musikk fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det kan sjenere andre.

• Båter fortøyd i gjestehavna skal være ”bebodd”.

• Ankringsforbud i hele gjestehavna pga. moringskjettinger.

• Næringsvirksomhet og båtreparasjoner er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra selskapet.


Fortøyning:

• Alle båteiere må selv sørge for at fortøyninger og fendring er tilpasset værforhold

• Skjærhalden Gjestehavn as er ikke ansvarlig for skader som skyldes vind eller bølger

• Hærverk, tyveri og lignende forutsettes ivaretatt av båteier og hans forsikring

• Båteier må se til at strømkabler, tauverk og vannslanger ikke hindrer ferdsel på bryggene.

• Slepejoller skal fortøyes bak på båten og sikres slik at disse ikke sperrer naboplass.


Betalingsbestemmelser og reklamasjoner:

• Alle priser vises inkl MVA 0%.

• Betalingsmåte: Visa, MasterCard og Vipps.

• Kvittering vil bli sent på e-post og mobil etter betaling.

• Alle båter som ligger i gjestehavnen skal betale leie.

• Betaling gjøres direkte, selv ved forhåndbestilling.

• Bestilt plass refunderes ikke.

• Reservert plass kan ikke overdras hvis du ikke benytter plassen selv.

• Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt.

• Havneleien skal betales på hvalergjestehavn.no

• Forhåndsreservasjoner gjøres på hvalergjestehavn.no

• Ubetalt leie belastes med dobbel havneavgift i administrasjonstillegg pr påbegynte døgn. Reglementet håndheves privatrettslig og gjestehavna har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt.


Avfall:

• Det er satt ut containere for restavfall bak Kornmagasinet (følg skilt på bryggene).

• Vi viser for øvrig til regler for renovasjon og avfall på Hvaler kommunes hjemmeside www.hvaler.kommune.no under ”Tjenester”.


Elektriske skjøteledninger:

• Elektriske skjøteledninger skal være av en type som er tillatt brukt utendørs.

• For båter som er tilkoplet strøm på sjøen, skal jordfeilbryter være installert i båten.


Bruk av strøm:

• Bruk av strøm der det er tilgjengelig i gjestehavna, avgift tillkommer.


Maks fart i indre havn:

• Maksimums fart i havneområdet er 5 knop.

• Vis hensyn og unngå motorstøy og eksos.


Spesielle bestemmelser:

• Åpen ild og grilling er ikke tillatt i båt, ved eller fortøyd til bryggeanlegget eller på bryggene.

• Dykking skal kun skje etter avtale.

• Hunder skal holdes i bånd.

• Båter som er fortøyd i strid med havnereglementet kan fjernes for eiers regning og risiko.

• All ferdsel på bryggene foregår på eget ansvar.

Påbud eller anvisninger gitt av ansvarlig for virksomheten, skal følges!Skjærhalden Gjestehavn AS.

Org-nr: 988329975

Tlf.nr: 47 90368434

e-post: [email protected]

Skjærhalden Gjestehavn AS
Pb. 42 1680 Skjærhalden
Org-nr: 988329975

☎ +47 90368434

[email protected]Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se