Praktisk Informasjon om Skjærhalden Gjestehavn

Skjærhalden Gjestehavn as ligger strategisk til ytterst i Oslofjorden. Gjestehavna ligger rett ut for torget på Skjærhalden og har plass til 100 – 140 båter.

Gjestehavna er åpen og avgiftsbelagt hele året.

Brannvern

Bruk av åpen ild i båt, ved eller fortøyd til bryggeanlegget eller på brygge er ikke tillatt. Les mer om forhåndsregler mot brann og våre prosedyrer i tilfelle brann.

Prosedyre i tilfelle brann:

1. Varsle gjestene i båtene

2. Varsle brannvesenet 110

3. Forsøke å slokke med pulverapparater på bryggene

4. Flytte båter for å redusere skadeomfanget – hvis mulig

5. Varsle kontaktperson eller eiere av bryggene – 90 36 84 34

Forhåndsregler mot brann i gjestehavna:

1. Bruk av åpen ild i båt, ved eller fortøyd til bryggeanlegget eller på brygge er ikke tillatt

2. Det er påbudt med egnet slokkeutstyr i båten

3. Forutsetter at de som er i båten kan bruke slokkeutstyr

4. Det er påbudt med røykvarsler i båten

5. Forutsetter at gass-/drivstoffslanger og koplinger sjekket

6. Håndtering av restavfall o.a., vennligst følg gjestehavnas og Hvaler kommunes regler

7. Forutsetter at hver enkelt fritidsbåteier har beregnet risikoen for brann i egen båt ved å utføre aktiviteter med liten brannfare, og ha egnet slokkeutstyr lett tilgjengelig ombord

Ordensregler

Hensikten med ordensreglene i Skjærhalden Gjestehavn as er å sikre en felles forståelse av den standard og orden som ønskes. Reglene skal også ivareta anlegget, slik at det ikke utsettes for unødvendig slitasje på brygger og uteriggere, og at gjestene og andre ikke utsettes for unødvendig støy.

Generelle bestemmelser

• Alle som oppholder seg i havneområdet plikter å følge havnekontorets anvisninger. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.

• Skjærhalden Gjestehavn as er en familiehavn. Det skal være nattero fra kl. 23.00. Musikk fra båtene, uansett tid, skal ikke være så høy at det kan sjenere andre.

• Båter fortøyd i gjestehavna skal være ”bebodd”. Ved behov for “parkeringsplass” kontakt havnekontoret for anvisning av egnet plass.

• Ankringsforbud i hele gjestehavna pga. moringskjettinger.

• Næringsvirksomhet og båtreparasjoner er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra selskapet.

Fortøyning:

• Alle båteiere må selv sørge for at fortøyninger og fendring er tilpasset værforhold

• Skjærhalden Gjestehavn as er ikke ansvarlig for skader som skyldes vind eller bølger

• Hærverk, tyveri og lignende forutsettes ivaretatt av båteier og hans forsikring

• Båteier må se til at strømkabler, tauverk og vannslanger ikke hindrer ferdsel på bryggene.

• Slepejoller skal fortøyes bak på båten og sikres slik at disse ikke sperrer naboplass

Betalingsbestemmelser:

• Alle båter som ligger i gjestehavnen skal betale leie.

• Betaling gjøres direkte, selv ved bestilling.
Bestilt plass refunderes ikke.

• Båtfører/eier er ansvarlig for at leie blir betalt.

• Havneleien skal betales på hvalergjestehavn.no

• Forhåndsreservasjoner gjøres på hvalergjestehavn.no

• Ubetalt leie belastes med dobbel havneavgift i administrasjonstillegg pr påbegynte døgn. Reglementet håndheves privatrettslig og gjestehavna har tilbakeholdsrett i båten til alle omkostninger er betalt.

Avfall:

• Det er satt ut containere for restavfall bak Kornmagasinet (følg skilt på bryggene).

• Vi viser for øvrig til regler for renovasjon og avfall på Hvaler kommunes hjemmeside www.hvaler.kommune.no under ”Tjenester”.

Elektriske skjøteledninger:

• Elektriske skjøteledninger skal være av en type som er tillatt brukt utendørs.

• For båter som er tilkoplet strøm på sjøen, skal jordfeilbryter være installert i båten.

Bruk av strøm:

• Bruk av strøm der det er tilgjengelig i gjestehavna, avgift tillkommer.

• 16 Ampere kurs.

Maks fart i indre havn:

• Maksimums fart i havneområdet er 5 knop.

• Vis hensyn og unngå motorstøy og eksos.

Spesielle bestemmelser:

• Åpen ild og grilling er ikke tillatt i båt, ved eller fortøyd til bryggeanlegget eller på bryggene.

• Dykking skal kun skje etter avtale.

• Hunder skal holdes i bånd.

• Båter som er fortøyd i strid med havnereglementet kan fjernes for eiers regning og risiko.

• All ferdsel på bryggene foregår på eget ansvar.

Påbud eller anvisninger gitt av ansvarlig for virksomheten, skal følges!

Hvaler, 1. juni 2015
Skjærhalden Gjestehavn AS.

Vinter

Opphold i vinterhavn avtales på kontakttelefon 90 36 84 34. Vi har tilnærmet isfrie vintre. Gjestehavna egner seg godt hvis man ønsker å bruke båten hele året eller å hoppe over vinteropplag ett eller flere år.

Skjærhalden Gjestehavn AS
Pb. 42 1680 Skjærhalden
Org-nr: 988329975

☎ +47 90368434

[email protected]Betal och bokningssystem från Hamnsystem.se